خرید لپ تاپ core i3

خرید لپ تاپ های core i3 بیشتر برای انجام کارهای سبک مورد استفاده قرار می گیرند و برای کار های پردازشی سنگین و برنامه های پیچیده مهندسی مناسب نیستند.